Is het een wiskundige formule? Nee, het zijn de 4 pijlers van Holistic Health en mijn werkwijze!

Ik geloof in een holistische benadering van gezondheid. Dat je enkel optimaal happy en healthy kan zijn als je op 4 vlakken in balans bent: fysiek (FQ), mentaal (IQ), sociaal-emotioneel (EQ) en spiritueel (SQ).

In onderstaande afbeelding zie je welke thema’s vallen onder de 4 verschillende quotiënten. En het fijne is: elk thema is trainbaar. En dus is gezondheid en geluk trainbaar.

Op welk quotiënt heb jij de meeste groeipotentie?

Foto: www.vitaaleninbalans.nl